PAMOKA SENGIRĖJE

METODINĖS REKOMENDACIJOS PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJUI

Užduotis galima skirti mokiniams, suskirsčius juos grupėmis/poromis – rungtyniavimas įkvepia! Visos užduotys gali būti atliekamos ir raštu, atspausdinus edukacinę medžiagą ir žodžiu, drauge su Mokytoju ir visa klase. Už garsines mįsles skiriami papildomi taškai komandoms.

Kino kritikai filmą įvertino kaip filosofinį kūrinį, skatinantį apmąstyti pamatines gyvenimo vertybes, gamtininkai - kaip galimybę pamatyti unikalų ir mažai pažįstamą gamtos pasaulį, kuriam iškilusi grėsmė išnykti.

Pradinių klasių užduotys ir atsakymai:

Word formatu

PDF formatu

Word PDF

Prieš einant į kino teatrą rekomenduojame su mokiniais susipažinti, ką matysite filme

Kur pamatyti?

Kur pamatyti?